İstanbul Randevu | Viyana Randevu
İstanbul: +90 533 816 61 98 | Viyana: +43 699 13 14 15 30 | English

Burun Revizyonu

burun-revizyonu

 
Revizyon, tekrar yapılandırma, düzeltme anlamına gelir. Burun revizyon ameliyatı, daha önceden bir ya da daha fazla burun ameliyatı olan hastanın, burun şeklinin ve fonksiyonunun istenildiği gibi olmaması ya da travmalar sonucu bozulması sonucunda, tekrar ameliyat edilerek burun görünümünün ve burun fonksiyonlarının düzeltilmesidir.

Burun düzeltme ameliyatlarında en sık sebep; kişilerin ilk burun estetiği ameliyatı sonrası doğal, yüzüne uyan, ideal buruna kavuşamamaları ve mevcut olan burun tıkanıklığı şikayetinden kurtulamamalarıdır.

Modern estetik burun cerrahisinde, burnun yüze uyması, doğal görünmesi ve mümkünse ameliyat edildiğinin belli olmaması amaçlanır. Hedef, ilk ameliyatta en başarılı, kusuru olmayan sonucu yakalamak ve düzeltici nitelikteki ikinci girişim ihtiyacını azaltmaktır. Artık eskisi gibi kıkırdak ve kemikleri büyük oranda çıkarma, burunu çok küçültme uygulanmamaktadır. Burun, mümkün olduğunca mevcut yapısı korunarak, temel iskelet ve destekleyici yapıları bozulmadan şekillendirilir. Burundan çıkan kıkırdaklar tekrar kullanılarak, burun yapıları kuvvetlendirilir; çökme ve düşme gibi deformasyonların oluşması engellenir. Septumdan, zorunlu hallerde mümkün olduğunca sınırlı miktarda kıkırdak çıkarılır. Burun ucunu oluşturan kıkırdaklar mümkün olduğunca sınırlı miktarda küçültülür.

Rinoplasti ameliyatından sonra burunda oluşan şişliğin (ödem) kaybolması, özellikle burun ucunda, zaman isteyen bir durumdur. Erken dönemde görülen asimetri ve küçük eğrilikler, ödemin eşit miktarda kaybolmamasına bağlı olabilir. Şişliklerin tamamen kaybolmasına rağmen burnun şekli hala beğenilmiyor ise, sekonder rinoplasti ameliyatı söz konusu olabilir.

Burun estetigi açısından ikincil (sekonder) burun ameliyatlarını ikiye ayırmak en doğrusudur:

1. Minimal kusurlar için burun düzeltme müdahalesi: Çok iyi planlanan ve deneyimli ellerde yapılan ameliyatlarda bile % 5 oranda, burun revizyonu denilen basit müdahaleler gerekebilir. Bu işlemler genellikle, burun sırtında hafif bir düzensizlik, burun ucunda biraz inceltme veya burun deliklerinin küçültülmesi gibi uygulamalardır.

2. Burun estetiğinde ikincil (sekonder) burun ameliyatı: Bu gruba giren burunda ciddi deformasyonlar vardır. Burun sırtındaki kamburluk, burnu küçültmek adına normalden fazla alınırsa basık burun oluşur. Burun sırtındaki kemik ve kıkırdak bütünlüğü bozulmuşsa, burun karşıdan iki parçaymış gibi görünen ”V burun” şeklini alır. Burun ucundan fazla kıkırdak alınırsa, uç kısım aşırı incelir, mandalla sıkılmış gibi iki yanı ezik ve çökük bir görünüm oluşturur. Burun ucu normalden fazla kaldırılırsa karşıdan bakışta burun delikleri görünür, ”domuzcuk burnuna” benzer bir hal alır. Burun uçlarında topak oluşmuşsa “palyaço burnu” denilen bir görüntü ortaya çıkar. Septumdan fazla miktarda kıkırdak çıkarılırsa, burun sırtında düşme ve çökme olur. Buruna alttan bakıldığında belli olan, burun kanatları arasında asimetriler görülür. Uygulanmış ameliyat, yüzün estetik yapısı yanında, hastanın rahat nefes almasını da ciddi olarak etkilemiştir. Genellikle eski tekniklerin uygulandığı, temel prensiplerin dikkate alınmadığı burun ameliyatlarında bu tür sorunlara daha sık olarak rastlanmakta, daha sık sekonder rinoplasti yapma gereği doğmaktadır.

Başarısız burun ameliyatı geçirmiş olan hastalar, bundan sonraki ameliyatın da kötü olacağı düşüncesiyle, estetik ve fonksiyon açısından kötü olan bir burun ile yaşamayı kabullenirler. Ancak ne kadar büyük de olsa sorunların ikinci bir ameliyatla çözülebileceğini bilmelidirler. Günümüzde yüz estetik cerrahisi ve estetik burun ameliyatlarındaki gelişmeler sayesinde, yapısal olarak çok kötü burunlar bile, hem estetik yönden düzeltilebilir hem de fonksiyonel açıdan çok daha iyi olması sağlanabilir.

Sekonder rinoplasti için, ilk burun ameliyatı üzerinden en az 6 ay, tercihen 1 hatta 2 yıl geçmesi gereklidir. İşlemlerin daha sağlıklı ve düzgün yapılabilmesi açısından bu süre çok önemlidir. Bu ameliyat tıpkı burun estetik ameliyatı gibi, hastanın şikayetlerine göre yeniden planlanır; önceki ameliyattan eksik kalanlar, deforme olmuş yapılar belirlenir ve bunların tamirine gidilir. Ameliyat sırasında karşılaşılabilecek sorunlar için, alternatif planlar yapılması gerekebilir.

Genel anestezi altında yapılan ameliyat, uygulanacak işleme göre 1-4 saat sürer. Burundaki deformiteye bağlı olarak kapalı veya açık teknik kullanılır. Burnu oluşturan kıkırdak, yumuşak doku ve kemik yapı yeniden şekillendirilir; burun şeklindeki eğrilik giderilir, burun ucundaki deformite düzeltilir, burun sırtındaki eksiklik yerine konur ya da fazlalık alınır, burun delikleri arasındaki simetri sağlanır, burun yüze göre ideal büyüklüğüne getirilir. Bu işlemler yapılırken çoğu zaman burun için, kıkırdak ya da kemik dokuya ihtiyaç duyulur. Dokuların temini, burnun septum denilen orta bölmesinden, yeterli olmazsa, kulak ya da kaburgadan sağlanır. Sonuçta kişiye özel, yüze orantılı, ideal, estetik ve fonksiyonel bir burun sağlanmış olunur.

Sosyal Medya

Op. Dr. Can İşler - FacebookOp. Dr. Can İşler - Twitter Op. Dr. Can İşler - Linkedin Op. Dr. Can İşler - Youtube Op. Dr. Can İşler - Instagram

Op. Dr. Can İşler
Estetik Cerrah Op. Dr. Can İşler Op. Dr. Can İşler hakkında bilgi alın.
(Visited 1.079 times, 2 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.