Estetik ve güzellik kavramları, yaşanılan döneme ve toplumun kültür yapısına göre farklılık göstermekle beraber, hepimiz sıkı, düz bir karına ve ince bir bele sahip olmak isteriz.

Karın germe (abdominoplasti, tummy tuck); karın üst, orta ve alt bölgesinde bulunan yağ dokusunun ve sarkmış fazla derinin çıkarılması ve karın duvarı kaslarının anatomik onarım yapılarak gergin hale getirilmesi ameliyatıdır.

Karnın sıkı, düz ve güzel görünmesini sağlayan üç ana doku vardır: Bunlardan birinci olan cilt; elastik ve çatlaksızdır. ıkincisi yağ dokusudur ve homojen dağılımlıdır. Üçüncüsü ise, karnın düz ve sıkı görünmesini sağlayan rektus kasıdır. Rektus kası göbek deliğinin her iki yanında karın ön duvarı boyunca uzanan iki silindir gibidir. Ortada bağlarla birbirlerine tutunurak bir bütünlük sağlar.

Kadınların büyük kısmında, erkeklerin de bir kısmında aşırı kilo alıp verme, hamilelik ve doğum, aşırı şişmanlama ve yağlanma, alkol ve ilaç kullanımı (doğum kontrol hapları, kortizon, antidepresanlar, antienflamatuarlar, alerji ilaçları, prostat tedavisinde kullanılan androjen bloke edici ilaçlar gibi kilo almaya neden olan ilaçlar), karın ile ilgili geçirilmiş ameliyatlar, kalıtım (genetik), yaşlanma nedenleriyle karın bölgesinde çirkin bir görüntü oluşur. Günümüzde kadın doğurma yaşının geç olması, tüp bebek ve ikiz, üçüz gebeliklerin artması, halk arasında “mideye kelepçe takılması” denilen ameliyatlar sonucu aşırı kilo kaybı gibi nedenlerle, karın deformasyonuna çok sık rastlanmaktadır.

Gençlik çağında alınan kilolar sonucu deri altında biriken yağlar, karın bölgesi deformasyonunun ilk adımıdır. ıleri yaşlarda kilo alındığı zaman, deri altındakine ek olarak iç organlarda da yağ birikir. Karın kasları ve kas kılıfları karın ön duvarını oluşturarak, ince, kalın barsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, mide gibi iç organları karın boşluğunda tutarlar.

Karın bölgesinin vücut ile uyumlu görünümünü sağlayan bu kasların gevşemesiyle, iç organlar daha geniş bir boşluğa yayılır, karın daha şişkin bir hal alır. Özellikle orta yaşlı erkeklerde görülen göbek, karın içi organlarındaki yağ birikimine bağlı olarak karın hacminin artışından kaynaklanmaktadır.

Kadınlarda hamilelikte, özellikle ikiz ve üçüz gebeliklerde alınan kilolarla beraber karın bölgesinin genişlemesiyle, karın estetiği oldukça bozulur. Karın büyüdükçe karın duvarını oluşturan karın kasları zorlanır ve karın kaslarını birbirine bağlayan kas kılıflarının da yapısı bozularak kaslar ayrılır, derialtı ve derinin elastikiyeti kaybolur, aşırı yağlanır, göbek deforme olur.

Doğum sonrasında; gerginliğe maruz kalmış karın cildinin elastikiyeti zayıflamış ve deri fazlalığı oluşmuştur. Bu bölgenin toparlanması kişiden kişiye göre değişir. Bazı kişilerde doğum sonrası karın bölgesi ve derisi tekrar sıkılık kazanırken çoğunda, derisinde çatlaklar, buruşmalar, gevşemeler ve sarkmalar olan bir karın kalır. Göbek estetiği de bozulur. Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı, karın bölgesi ile birlikte meme, bel, basen, kalça, uyluk gibi yapılar da deforme olur.

Bu aşamaya gelmiş sorunları düzeltmek için yapılan diyet ve karın egzersizleri hiçbir şeyi değiştirmez, karın bölgesinde düzelme olmaz. Böyle bir hastada sadece deri altında bulunan yağ dokusunun liposuction ile alınması problemleri çözmez, hatta deri altını dolduran yağ dokusu alındığı için karın derisi torba haline gelir ve sarkma daha da belirginleşir.

Liposuctionla, karın bölgesinde deri sarkıklığı olmadan sadece yağ birikimine bağlı olan deformiteler düzeltilir. Karın bölgesinde çatlaklar, yağ birikimiyle birlikte deri sarkıklığı ve kaslarda gevşemeye bağlı şekil bozukluğu varsa mevcut deformite, abdominoplasti de denilen karın germe ve kas sıkılaştırma ameliyatı ile düzeltilir. Böylece daha düz ve estetik bir karın görünümü elde edilir.

Karın germe ameliyatı ile, göbek deliği üzerinde olan karın cildindeki gevşeme ve fazlalıklar, göbek deliği aşağısında kalan karın cildindeki çatlama, gevşeme ve sarkmalar, özellikle alt karın bölgesindeki yağ birikimleri ve karın kaslarının deforme olmasından kaynaklanan karın şişkinliği gibi sorunlar düzeltilir.

Vücudun birçok bölgesinde ameliyatsız güzellik uygulamaları ile olumlu sonuçlar alınabilirken, karın bölgesindeki sarkmalar, gevşemeler ve çatlaklar için tek çözüm karın germe ameliyatıdır. Hiçbir yöntem karın derisindeki sarkmaları ve çatlakları, karın kaslarındaki gevşemeyi, ameliyatsız eski haline döndürmesi söz konusu değildir.

Estetik karın germe ameliyatı sırasında, genellikle göbek hizasının altında kalan deri tamamen çıkartılır. Böylece bu bölgedeki çatlaklar kaybolur, göbek seviyesi üstündekiler ise oluşan gerginliğin etkisiyle hafifler. Orta hatta karın kasları arasındaki açılma (diyastaz), fıtık ameliyatına benzer tekniklerle kapatılır. Kas kılıflarının kendi üzerine katlanmasıyla kaslar orta hatta birbirine yaklaştırılır. Böylece karın duvarı daraltılıp sağlamlaştırılır, bel bölgesi daraltılıp, inceltilir, karındaki bombelik düzeltilmiş olur.

Göbek üzerinde kalan deri bölgesi göbek hizasının altına indirilirek gerginleştirilir. Bu operasyonun en önemli özelliği, karın içi bölgesinin adeta bir iç korse gibi yeniden toparlanması ve bedenin küçülmesidir. Karın içi hacmi azaldığından daha az yiyecek ile doyma hissine erişilir. Karın estetiği, bedenin merkezini ve meme, bel, basen, uyluk gibi çevresindeki yapıları da etkileyen radikal bir girişimdir.

Karın germe ameliyatının estetik düzelme yanında, başka yararları da vardır. Bu ameliyatla hastanın deforme olmuş anatomik yapısı onarılarak, pek çok fonksiyonel bozukluğunun düzelmesini de sağlanır.

Göğüs kafesi ile leğen kemiği arasında bulunan ve kas faysası denilen yapılar, vücudu sararak doğal bir korse oluştururlar; karın içindeki basıncın dışarı yansımasını engellerler.

Bu yapıların deformasyonu neticesi, sırt ve bele asılı duran karın iç organları öne doğru sarkar ve bel ve sırt ağrılarına neden olurlar. Yine barsaklardaki sarkmanın sonucu, dolaşım bozukluğu ve buna bağlı sindirim bozuklukları ve hazımsızlık gelişir.

Karın duvarının tamir edilmesiyle iç organlardaki sarkma önlenir; bel ve sırt ağrısı, sindirim ve gaz şikayetleri düzelir.

Aşırı sarkmış karın derisine pannus adı verilir. Pannusun kendi üzerine katlanmasıyla terleme ve infeksiyona bağlı olarak koku ve yaralar oluşabilir. Bu durum sosyal ve cinsel yaşamı sıkıntıya sokar. Öte yanda pannusun ağırlığı, bele, kalçaya ve dizlere ekstra yük binmesine neden olur. Abdominoplasti bu şikayetleri ortadan kaldırır.

Karın germe ameliyatlarında karın kasları da onarıldığı için; ileride meydana gelebilecek karın ön duvarı fıtığı engellenmiş olur.

Aşırı sarkık karınla birlikte kadın cinsel organı da aşağı doğru sarkmıştır. Bu durum, idrar kaçırmalarına, sık idrar yolu infeksiyonlarına ve cinsel haz oranında azalmaya neden olur. Karın germe ameliyatları sonrası bu şikayetler de azalır.

Karın bölgesi bedenin tam ortasındadır; göğüs, kasık, kalça, basen, sırt ve belle yakın konumdadır. Karın bölgesi dışındaki bölgelere ait problemler de benzer şekilde, bedenin genel görünümünü etkiler.

Yeni karın germe konseptinde, bel ve kasık bölgeleri de bu bölgenin doğal uzantısı olarak birlikte değerlendirilip, ameliyatla uyumlu bir hale getirilir. Kalça, basen, kasık, bel ve sırttaki yağlar ölçülü olmak kaydıyla aynı seansta liposuctionla alınır.

Belin geniş ve düzleştiği durumlarda, bel inceltme tekniği uygulanır. Gerçi hafif inceltme ihtiyacı olan hastalarda, yalnızca karın kaslarının ortaya doğru yaklaştırılarak sıkılaştırılması yeterli etkiyi sağlar.

Yine göğüs büyüklüğü, küçüklüğü ya da sarkıklığı, rahim ve yumurtalık ameliyatları ya da genital bölgeye ait estetik sorunlar aynı seansta ilave girişimlerle giderilebilir.

Sırtta, bacaklarda ve popoda sarkma mevcutsa, karın germe ile birlikte sırt germe, bacak germe ve popo kaldırma işlemleri uygulanır. Ayrıca karın germe ameliyatıyla çıkan parçadan doku kokteyli hazırlanıp, yüz gençleştirme için kullanılabilir. Bu yüzden estetik cerrahınızla konuşurken tüm bu yan sorunlar da irdelenmelidir.

Bu ameliyat sonucunda, bikini çizgisi içinde kalan, yatay yönde uzun bir kalıcı skar (iz) kalacaktır. Sezaryen ameliyatı izi seviyesindeki ve yanlarda her iki (kalça) leğen kemiklerine doğru uzanan bu iz, yukardan aşağı doğru gerdirilen ve fazla kısmı çıkartılan karın derisinin alt kenarının dikilmesi sonucu oluşur.

İzin uzunluğu, karın ve bel bölgesindeki cildin sarkıklığına göre değişir. Hasta 30 derece öne eğildiğinde, karın bölgesindeki fazlalıkları yanlarda nereye doğru ve nereye kadar uzanıyorsa, o kadar izi olacak demektir.

Kısa iz oluşturmak amacıyla, bu fazlalık alınmazsa ameliyat kötü sonuç verir. Aynı zamanda kesi sınırlarında “pot” lara sebep olur ve ilave ameliyatları gerektirir.

Karındaki dikiş izleri ilk 3-6 ay pembe renkte ve kötüye gidermiş gibi belirgindir; ama bu normaldir. ızlerin düzleşmesi ve solarak derinin rengini alması 9ay-2yıl kadar bir zaman alabilir.

Bu durum, kişinin yara iyileşme gücüne bağlıdır. Gerekirse bu süreç lazer ve kortikosteroidli pomatlarla desteklenir. Tamamen yok olmayan, beli belirsiz bu iz, karın alt bölgesinde iç çamaşır içinde kalacak şekilde planlanmış olduğundan kolayca saklanabilir.

Cerrah ilk muayenede hastanın önce genel sağlık durumunu gözden geçirir. Hasta geçirdiği hastalıklar ve ameliyatlar, mevcut sağlık problemleri (hipertansiyon, kontrolsüz şeker hastalığı, kalp ve solunum yolu hastalıkları sorunları, akut infeksiyonlar, kronik hastalıklar vb), kötü alışkanlıkları (sigara, içki vb) ve devamlı kullandığı ilaçları (aspirin, sakinleştirici vb) hakkında cerraha ayrıntılı bilgi verir.

Diğer estetik girişimlerde olduğu gibi, karın germe ameliyatları da kişiye özel planlanmalıdır. Öncelikle hastanın ameliyatı neden istediğinin ve ameliyattan ne beklediğinin bilinmesi çok önemlidir.

Planlama yapılırken mevcut sorunlar tanımlanmalı, karın bölgesinin tek başına mı, diğer bölgelerdeki problemlerle birlikte mi değerlendirileceği hastayla tartışılmalıdır.

Karın vücudun tam ortasında, sırt, bel, kalça, göğüs, kasık ve basen bölgeleriyle yakın bir konumdadır. Bu bölgelerdeki estetik problemler, karnın estetik görünümünü direkt ya da dolaylı olarak etkiler. Gergin karnı, ince beli olan bir kişiye, iri, küçük ya da sarkık göğüsler, dolgun kalça ve dolgun basenler hiçbir zaman yakışmaz.

Karın germe ameliyatı için yapılan kesinin yerinin planlanması çok önemli bir ayrıntıdır. Bazı hastalar bu kesi izinin, bikinisinin içinde kalmasını, bazıları ise düşük belli kıyafetler giydiğinden daha aşağıda kalmasını arzu ederler. Bu nedenle kesi yeri planlanırken hastanın tercihi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Karın bölgesindeki yağın miktarı ve dağılımı, karın cildinin kalitesi, sarkıklığı ve fazlalığı, deri çatlaklarının olup olmadığı, önceden geçirilmiş ameliyatlara bağlı izler, karın kas yapısı incelenir.

Tüm bunlara ve hastanın beklentilerine göre hangi ameliyatın yapılacağına karar verilir. Cilt elastikiyeti iyi, karın duvarı gevşekliği olmayan, yalnızca cilt altı yağ birikimi olan hastalara sadece liposuction; göbeğin alt bölgesinde hafif sarkma varsa, göbek yerini değiştirmeden mini abdominoplasti; cilt elastikiyeti iyi, ancak karın duvarı genişlemiş hastalara endoskopik karın germe; deride sarkma ve kaslarda gevşeklik varsa tam karın germe planlanır.

Bir el, aşağıda karın ile kasık bölgesi sınırına, diğer el de göbek deliğinin 1 cm üzerine koyulur. Üstteki el, karın derisini aşağıya doğru gerdirerek, altta kalan elin hizasına kadar yaklaştırılabiliyor ve her iki el biraraya getirebiliyorsa, tam karın germe ameliyatına ihtiyaç vardır.

Bu bölgedeki yağlar her iki el arasına alınarak, fazlalıkların yanlarda nereye uzandığına bakılır. Bu uzantının en uç noktaları yan sınırları oluşturur. Fazla kilosu bulunan hastalarda, yan kenarlar belin arka kısmına kadar uzanır. Bu durumda, karındaki fazlalıklara bel bölgesi de ilave edilir.

Planlamaya liposuction da ilave edilir. Liposuctionla karın bölgesindeki yağ kalınlığı azaltılır, bel, kalça, sırt, genital veya diğer bölgelerdeki yağ birikimleri alınır. Memeye ait sorunlar (sarkık, küçük, büyük meme), bazı jinekolojik ameliyatlar, genital bölge estetiği, eski sezaryen izinin düzeltilmesi veya göbek fıtığı aynı seansta giderilebilir.

Bu ameliyatı olmayı düşünen kişinin, iyileşmesi için süresi 2 hafta istirahat süresine ihtiyacı vardır.

Ameliyat, estetik ameliyatlar içinde operasyon süresi uzun, hasta açısından biraz sıkıntılı, ancak sonucu oldukça tatmin edici bir ameliyattır. Hasta karın germe ameliyatı öncesi mutlaka bir plastik cerraha muayene olmalıdır. Cerrah hastaya, kendisi için gerekli olan yöntemin ne olduğunu, ameliyat sonrası kendisini neler beklediğini, bu operasyonun risklerinin neler olabileceğini açıklar; hastahanede kaç gün kalacağı, takibin nasıl olacağı, karşılaşabileceği olası sorunlar hakkında bilgi verir.

Hasta ameliyat öncesi aşırı güneşmemeli, sıkı bir diyete başlamamalıdır; çünkü her ikisi de yara iyileşmesini olumsuz etkiler. Eğer kullanılıyorsa, operasyondan 4 hafta önce ve 4 hafta sonra sigara kullanımına, 10 gün önce aspirine, diğer kanama zamanını uzatan ilaçlara, E vitaminine, bitkisel çaylara ara vermelidir. 24-48 saat öncesi alkol almamalıdır.

Kullandığı tüm ilaçları mutlaka doktora bildirmelidir; çünkü bu ilaçlar anesteziyle etkileşebilir ya da ameliyatla yan etkileri ortaya çıkabilir. Boğaz ağrısı, soğuk algınlığı veya başka bir infeksiyon, operasyonun ertelenmesine neden olur. Kadın hastaların ameliyat zamanının adet günlerine gelmemesine dikkat edilmelidir.

Ameliyat öncesi bağırsak temizliği (lavman) yapmak, ya da iki gün boyunca yumuşak sulu gıda ile beslenmek ve barsak temizleyici ilaçlar kullanmak, ameliyatta karın kaslarının tam olarak onarabilmesine yardım eder. Ameliyattan sonra da bir kaç gün sulu diyete devam edilmelidir. Ameliyat öncesi gece saat 24:00 den sonra, ameliyat anına kadar hiçbir şey yiyip içilmemelidir, çünkü güvenli bir genel anestezi için ameliyat öncesi sekiz saatlik açlık süresi gerekmektedir.

Hasta hastaneye, makyaj yapmadan, alyans, kolye, küpe gibi takı takmadan, rahat bir elbiseyle ameliyat saatinden 2 saat önce gelmelidir. Bu süre içinde kan testleri ve görüntüleme için gerekli tetkikler, anestezi doktoru tarafından muayene yapılır.

Cerrah karın bölgesinin ölçümlerini yaparak ameliyat kesisinin yerini, dokuların nerelerden çıkarılacağını tespit eder ve fotograflarını çeker.

Fotoğraf çekmenin amacı, ameliyat öncesi ve sonrası görüntülerinizi karşılaştırmaktır. Hazırlığın son aşaması olan bu çizim ve fotograf çekme işlemleri bittikten sonra hasta ameliyathaneye alınır.

Karın germe ameliyatları genel anestezi, lokal anestezi ve sedasyon veya epidural anestezi ile yapılır. Hastaya ameliyat öncesi sedasyon (sakinleştirici ilaçlar) yapılır. Genel anestezide hasta ameliyat boyunca uyutulur.

Epidural anestezide, sırtından bir iğne yapılan hasta ameliyat süresince uyanıktır. Lokal anestezi ve sedasyonda, ameliyat yeri lokal olarak uyuşturulurken, hastaya rahatlaması için ilave ilaçlar verilir. Ameliyatın süresi çok kilolu olmayan hastalarda yaklaşık 3 saat, kilolu hastalarda ise 4-4,5 saat sürer. Mini karın germe ameliyatının süresi ise yaklaşık 1-1,5 saattir.

Karın bölgesini ilgilendiren problemlerin çözümünde uygulanan başlıca yöntemler; liposuction, tam karın germe, dermolipectomy, mini karın germe, endoskopik karın germe, lipoabdominoplasti ameliyatlarıdır. Cerrah, mevcut deformitenin durumuna göre yapılacak olan işlem veya işlemleri, hastayı bilgilendirerek planlar.

Tam karın germe operasyonuna ihtiyacı olan bir hastaya mini karın germe operasyonu uygulanırsa, etkisi oldukça yetersiz kalır. Bu nedenle, problemleri doğru tespit ederek doğru yöntemi seçmek oldukça önemlidir. Tüm bu yöntemlerin, takipleri, iyileşme süreleri, hastanın ameliyat sonrası duruş pozisyonları birbirinden farklıdır.

Liposuction ‘yağların emilmesi’ anlamına gelir. Vücutta belli bölgelerde toplanan yağların, cilde yapılacak 0.5 cm lik deliklerden girilen ince kanüllerin yardımıyla vakum ile alınması yöntemidir.

Karın bölgesindeki şekil bozuklukları ve deri sarkıklığı, bölgedeki yağ birikimine bağlı ise, deformite liposuction yöntemi ile düzeltilebilir.

Genç ve doğum yapmamış, sarkmaları olmayan, sadece karın kısmında yağlanması olan, şişman olmayan kişiler için ideal olan bir çözümdür.

Hasta öne eğildiğinde karın derisi çok fazla katlanıyorsa tek başına liposuction uygulanması yetersiz kalır. Bazı kişilerde karın germe ameliyatı ile kombine edilir, ek yardımcı yöntem olarak faydalanılır.

Karın duvarındaki gevşeklik giderilip derinin fazlalığı alındıktan sonra, bel ve kalçaların yan tarafındaki yağlar liposuction yöntemiyle alınır, karına düzgün bir biçim verilir.

Liposuction yöntemiyle karında yağ almanın dışında, incelme ve sıkılaşmalar da sağlanmaktadır. Giriş deliklerinden başka her hangi bir izin kalmaz.

Karın kaslarında gevşeme ve ayrılmaya bağlı karın şiş ve bombe ise, göbek deliğinin üstünde ve altında gevşeme, sarkma ve yağlanma, çatlaklar varsa, cilt fazlalığı genital bölge üstüne yığılmışsa, tam karın germe operasyonu (total abdominoplasti) uygulanır.

Tam karın germe operasyonu genel anestezi altında yapılır, ortalama 2-5 saat sürer. Genellikle ilk önce bel, kalça ve kasık bölgelerine, karın yanlarına liposuction uygulanarak fazla yağlar alınır. Göbek üstündeki yağlanmanın da bu seansta liposuctionla alınması, yara iyileşmesi açısından problemlere yol açabilir. Bu nedenle bu bölgedeki yağlar, 3 ay sonra yapılacak liposuctonla alınmalıdır.

Sonra bir kalça kemiğinden diğerine uzanan, göbeğin 8-10 cm altında mayo içine gizlenebilen, yaklaşık 25-30 cm.lik kasık üstü kesisi ile girişime başlanır. Uzatılmış sezaryen kesisi gibi olan bu kesi ile kas tabakasına kadar ulaşılır.

Göbek deliği, çevresine yuvarlak ikinci bir kesi yapılarak, çıkarılacak olan deri ve yağ dokusundan ayrılır. Karın derisi ve derialtı yağ dokusu, kaburga kemiklerinin alt sınırına kadar, zemindeki karın duvarı kaslarından ayrılır ve havaya kaldırılır. Ardından gevşemiş karın kasları, fasyalarına atılan toplayıcı dikişlerle bir araya getirilerek sağlamlaştırılır.

Bu şekilde, rektus kas diastazının (karın ön duvarını oluşturan iki güçlü kasın 5-7 cm.e dek birbirinden ayrılması), varsa fıtığın ve karın kaslarındaki gevşekliklerin onarılmasıyla, daha sıkı bir karın duvarı ve daha ince bir bel hattı elde edilir.

Karnın şişkin ve dışa doğru bombeleşmiş görünümü, etkileyici bir şekilde düzelir. Belin daha da incelmesi isteniyorsa, karın germe operasyonuna ek olarak bel inceltme işlemi uygulanabilir.

Karın kaslarını yeniden şekillendirme işlemi tamamlandıktan sonra, kaldırılmış deri ve derialtı dokusu aşağıya doğru gerilerek, daha önceden yapılmış kesi üzerine getirilir.

Deri ve derialtı dokusunun çıkarılması planlanan, çoğu kez elips şeklindeki fazla kısmı kesilerek alınır. Genellikle çıkarılan bu dokunun üst sınırını, göbek deliğinin birkaç cm üstü, alt sınırını kasık bölgesindeki kesi oluşturur.

Gerilen deri ve derialtı dokusu, kesilen yerin alt kenarına doğru yakınlaştırılarak birkaç dikişle tespit edilir. Bu arada gerdirilen karın derisinde göbeğin yeni yeri tespit edilir.

Buradan ufak bir delik açılarak, sapıyla serbestleşmiş olan göbek yerleştirilip dikilir. Operasyon sahasında toplanabilecek kan veya vücut sıvısı birikimini önlemek için drenler yerleştirilir. Sonunda çekilen karın derisi, kasıküstü kesiye 3 tabaka halinde dikilir. Son katı gizli (intradermik) dikişler olan bu kesi hattının yanlarına, düzgün olması için liposuction uygulanır.

Estetik cerrahi prensiblerine uygun bir biçimde kapatılan kesi hattı, pansuman ile örtülüp, hastaya uygun bir karın bandajı giydirildikten sonra operasyon sonlandırılır. Hasta ameliyatın sonunda, karın dikişlerinin gergin olmaması için, dizler karına çekik olarak yatırılır.

Deri gevşekliği göbek üzerinde ise ve birlikte meme küçültme veya dikleştirme ameliyatı yapılıcaksa, ters karın germe ameliyatı yapılır. Bu yöntemde kesiler, alt meme kıvrımının altında kalır.

Ameliyatla bel bölgesinin de daraltılması isteniyorsa, klasik teknikle birlikte dikey izli karın germe (Vertical scar abdominoplasty, Fleur-de-lis) tekniği uygulanır. Bu operasyonda kalacak izler problemin büyüklüğü ile ilgilidir.

Dermolipektomide karın kaslarına takviye yapılmaz, sadece fazla deri ve derialtı yağ dokusu çıkarılır. Bunun dışındaki tüm işlemler tam karın germe ile aynıdır.

Son yıllarda kabul gören ve Amerikalı Plastik Cerrah Dr Lockwood’un geliştirdiği bir karın germe tekniğidir. Klasik abdominoplasti yönteminde daha çok karın orta bölgesine odaklanılır.

High lateral tension abdominoplasty tekniğinde ise, üst karın bölgesindeki dolgunluk ile bel ve kasık bölgesindeki problemler de giderilir. Bel kavisi ortaya çıkarken, karın bölgesindeki düzgün görünüm, yan ve bel bölgeleriyle bir bütünlük oluşturacak şekilde devam eder.Bu yöntemde karın cildi tamamen kaldırılmaz, sadece kasların orta hatta yaklaştırılacağı bölge açılır.

Böylece karın cildi dolaşımının bozulma riski azalırken, karın bölgesiyle birlikte uyluk bölgesinin de aynı zamanda gerilmesi sağlanır. İç çamaşırı içerisinde kalan dikiş hattı, kasık bölgesinden yanlara bel bölgesine kadar uzanır. Ancak bu kadar estetik bir karın ve bele sahip olunca, hasta için çizgisel izin hiçbir önemi kalmaz.

Mini abdominoplasti çok az sarkmış karınlarda uygulanan bir yöntemdir. Göbek deliğinin altındaki seviyede hafif yağlanma ve sarkma mevcutsa, sadece bu alanda çatlaklar varsa, karın kaslarının tonusu iyiyse, herhangi bir gevşeme ve ayrılma saptanmamışsa, göbek deliğinin üstünde gevşeme ve bollaşma yoksa, mini karın germe operasyonunun (mini abdominoplasti) uygulanması yeterlidir.

Mini karın germe operasyonu sınırlı bir bölgede uygulandığı için, etkisi sadece göbek deliğinin alt kısmında kalır. Burada tüm işlem kasık üstü ile göbek arasında yapılmaktadır, sadece göbek deliği altında kalan bölge gerilmektedir. Bel ve kasıklara etkisi olmaz, göbek deliğini düzeltmez. Ancak yapılan kesi daha küçük olduğundan iyileşme daha hızlı olur.

Operasyon, genel anestezi veya sedasyon ve lokal anestezi altında uygulanır ve 1-2 saat sürer. ılk önce karın ve çevresindeki fazla yağlar liposuction yöntemi ile alınır. ıki kasık üzerinde kısa bir kesi ile kas tabakasına kadar girilir.

Karın kaslarının alt bölümünde gevşeme, ayrılma, zayıflık veya fıtık mevcutsa, kaslar birbirine yaklaştırılıp dikilerek takviye edilir. Göbek seviyesinin aşağısındaki fazla deri ve yağlar kesilerek çıkarılır ve üstteki deri kenarı aşağıya doğru çekilerek alt kenara 3 kat olarak dikilir. Deri altına dren yerleştirilir ve pansumanlarla ile örtülür.

Bu operasyonda göbek deliğine dokunulmaz, ancak karın gerginleştirildiği için göbek deliği kısmen aşağı çekilmiş bir görünüme kavuşur. Tercih edilebilecek diğer yöntem, göbeğin, göbek deliğine dokunulmadan karın gerilmesiyle birlikte 2 cm aşağıya çekilmesidir. Bu yöntem, göbek deliği bir miktar yukarıda yer alan hastalar için oldukça uygundur. Böylece karın üst bölgesinde yer alan hafif cilt fazlalığı da düzeltilmiş olur.

Mini abdominoplasti, klasik ile endoskopik yöntemler arasında bir işlem olarak değerlendirilebilir.

Endoskopi, ufak bir kamera yardımıyla çok küçük deliklerden girilerek, vücudun iç yapılarını görmeyi sağlayan bir cerrahi tekniktir. Endoskopik karın germe yöntemi, karında cilt fazlalığı olmadan sadece karın kaslarında gevşemesi bulunan hastalarda uygulanır. Amaç bu bölgedeki sorunları, en az travma ve en az izle halledebilmektir.

işlem genel, lokal ya da epidural anestezi altında uygulanır. Endoskop denilen küçük bir kamera yardımıyla kasık üstü (suprapubikden) veya göbekten girilerek kaslar sıkılaştırılır ve şekil verilir. Gerekirse aynı seansta liposuction uygulanır.işlem sonucunda doğal ve düzgün bir karın elde edilir. Giriş kesisi çok kısa olduğundan ameliyat sonrası kanama, morarma ve şişlik daha sınırlı kalır, duyu problemleri daha az olur. Hastanın ameliyat sonrası hastanede kalma süresi kısadır ve günlük yaşama çok daha hızlı döner.

Lipoabdominoplastide, karın derisi kaldırılmadan kaydırma prensibi ile karın germe sağlanır. Bu yöntemde iyileşme daha hızlı olur, duyu daha iyi korunur; seroma denilen ödem sıvısı birikme riski de oldukça azdır.

Ameliyattan birkaç saat sonra tamamen ayılan hasta, 6 saat sonra sıvı gıdalar alır ve ayağa kaldırılıp dolaştırılır. Erken ayağa kalkma, kan dolaşımını sağlamak ve hızlı bir iyileşme süreci için en önemli adımdır. Ağrı ve acı hissi, ağrı kesicilerle kontrol edilebilecek düzeyde olup hastayı çok zorlamamaktadır.

Bunda, ameliyatta karın içine yapılan ağrı kesici bir karışımın da etkisi vardır. Yine de, karın kasları yeniden dikildiği için, öksürme veya ani kalkmada ağrı olabilir. Karın kasları orta hatta onarıldığından, dikiş hattında gerginlik olmaması ve dokuların yeni şekline alışması için, hasta ilk hafta yere 60-90 derece açıyla eğik yürümelidir.

Yine bu süre zarfında ‘cenin’ pozisyonunda veya sırtüstü sırtı ve bacakları yükseltilerek yatmalıdır. Uzanmak, aşağı eğilmek vb. hareketler, karın kaslarınızı zorlayıp şişlikleri artırır, hatta kanamaya yol açar. Bu pozisyonlara uymak, karın duvarını sağlamlaştırma operasyonunun ve kalıcılığını arttırmanın şartıdır.

Hastanın karnı pansuman ve karın bandajı ile sarılıdır, altından dren adı verilen ince plastik tüpler çıkar. Drenler, yaranın iç kısmında biriken kan ve sıvıları dışarıya almak amacıyla takılmıştır. Tam karın germede 2 gün hastanede kalınması önerilir, bu dönemde bir refakatçiye ihtiyaç vardır. Mini karın germede ise aynı gün eve gidilebilir.

Gerekli kontrol ve pansuman sonrası hastaneden taburucu olan hastayı, evinde kalacağı 7 gün gibi bir dönem bekler. Bu dönem, kesinlikle yatakta yatılması gereken bir süre olarak düşünülmemelidir.

Birkaç gün karında ağrı, gerginlik hissi ve ödem olacaktır. Ancak, ağrı kesicilerle giderilen bu yakınmalar hastanın hareketlerini kısıtlamayacaktır. Ev içinde kendi ihtiyacını görecek kadar hareket edilmeli, verilen ağrı kesici ve antibiyotikler düzenli olarak kullanılmalıdır.

Özellikle antibiyotik, yaranın iltihaplanmaması için 10 gün boyunca düzenli alınmalıdır. Karın içi hacmi küçültüldüğü için, yemek ilk 15 gün az miktarda ve sık aralıklarla yenilmelidir.

Operasyonu takip eden 5. günde yapılan ikinci pansumanda drenler alınır, pansuman sargıları azaltılarak hastaya uygun, karın bölgesini saran bel destekli özel bir korse giydirilir. Bu korsenin 1.5-2 ay boyunca mutlaka giyilmesi önemlidir. Hasta ameliyattan bir hafta sonra duş alabilir.

Uygulanan tekniğe bağlı olarak eriyen sütür malzemeleri kullanılmaktadır, sadece göbek bölgesinde 15.-20. günde alınan dikişler mevcuttur. Ameliyat sonrası dikiş hattında, erimiş yağ ve vücut sıvılarının akmasına bağlı, küçük dikiş açılmaları olabilir. Bu durum günlük pansumanlarla kendiliğinden iyileşecektir.

Ameliyattan bir hafta sonra yaraların durumu yeniden kontrol edilir, herhangi bir problem olup olmadığı incelenir. ılk haftalarda görülen şişlik ve morluklar normaldir ve zamanla azalmaya başlar. Bunların tümüyle geçmesi ve ameliyatın kesin sonucunu görmek için 3-6 ay kadar beklenmesi gerekir. Ödemlerin daha çabuk geçmesini sağlamak için, özel ultrason masajının uygulanması, operasyondan 3 haftaya dek önerilir.

Gerekirse 7-10 gün sonra uçak yolculuğu yapılabilir. Genellikle 7-10 gün sonrasında masa başı işlere dönülebilir. 2-3 hafta sonra yaraların iyileşmesinin ardından kişi dik durabilir, denize girebilir, ancak solaryum ve güneş ışığına 8 hafta izin verilmemelidir. Aşırı egzersizden, ağır kaldırmaktan erken dönemde kaçınılmalıdır.

Hafif egzersiz ve aktivitelere (yürüyüş, hafif ağırlık kaldırma gibi) en erken 3. haftada, daha aktif egzersizlere ise (jogging, pilates, diğer sporlar gibi) 6. haftadan itibaren başlanabilir. Yaklaşık 2 ay sonra spor ve tam aktiviteye izin verilir.

Henüz yeni iyileşmiş ameliyat izleri, hafif kaşıntılı, pembemsi bir renktedir. Kaşıntı kısa bir sürede geçer. Yara izinin olduğu kısımda biraz sertlik, karın derisinin üzerinde de uyuşukluk hissedilir. 6 ay içinde sertlik azalır, uyuşukluk ortadan kalkar. 1. yıl sonunda yara izinin rengi solmaya, normal ten rengine dönmeye başlar.

Mini karın germede hasta, ameliyat sonrası nispeten daha rahattır ve 2-3 gün sonra işine dönebilir. Mini karın germede veya liposuction ile kombine edilen mini germede, hastanın dik durması istenmektedir.

Tüm cerrahi girişimlerde olduğu gibi karın germe estetiğinde de, ameliyata ve anesteziye ait bazı riskler bulunmaktadır. Kişinin cerrahi işlemi kabul etmesinde, ameliyatın risk ve faydalarını karşılaştırması esastır. Çoğu kez bu komplikasyonlar görülmese bile, hastanın plastik cerrahıyla birlikte ameliyatın risklerini ayrıntılı konuşması gereklidir.

Ameliyat öncesi detaylı inceleme ve değerlendirme çok önemlidir. Hasta estetik cerrahının uyarı ve önerilerini dinlemeli, mevcut başka sistemik hastalıkları (kalp, akciğer, böbrek hastalığı, diyabet vs) ile ilgili doktorların da önerilerini dikkate almalıdır.

Komplikasyonlar genellikle, sigara içen, fazla kilolu, kontrolsüz şeker hastalığı ve diğer sağlık problemleri olan veya karında daha önceki operasyonlara bağlı izi olan hastalarda görülür.

Karın germe ameliyatı sonrası görülebilecek riskler olarak; yara yeri infeksiyonu, ameliyat sahasında kanama veya vücut sıvısı birikimi, kan pıhtısı atma, cilt veya doku kaybı, kötü yara iyileşmesi, kalıcı his kaybı ve asimetri sayılabilir.

Anesteziye bağlı problemler olarak ise; bulantı, kusma, boğaz ağrısı, yorgunluk, başağrısı ve kas ağrısını sıralayabiliriz.

Yara yeri infeksiyonu: Ameliyatın steril ortamda yapılması, operasyon esnasında ve sonrasında koruyucu antibiyotik tedavisi ile çok azalmıştır. Görülme olasılığı %1 dir. Ameliyat yerinde oluşan kızarıklık, ateş ve şişlik infeksiyon habercisi olabilir. Tedavide yara yeri drene edilir ve antibiyotik kullanımına devam edilir.

Kan birikmesi (hematom): Hematom, ameliyat yarasının iç kısmındaki kan birikimine denir. Operasyonda, biriken sıvı ve kanın dışa akmasına yardımcı olan, hematom oluşmasını engelleyen, dren adı verilen plastik tüpler yerleştirilir. Buna rağmen nadiren de olsa hematom görülürse, ikinci bir müdahale ile temizlenir, kanama mevcutsa kontrol altına alınır.

Serum toplanması (seroma): Ameliyattan birkaç hafta sonra, gerdirilen karın derisinin altında vücut sıvısı birikebilir. Seroma adı verilen bu sıvı, ilave bir tedavi gerektirmeden birkaç ay içinde vücut tarafından emilir. ıyileşmeyi çabuklaştırmak için bu sıvılar enjektör yardımıyla çekilebilir.

Kan pıhtısı atma: Kan pıhtısı atma, cerrahi ameliyatlar sonrası, özellikle yaşlı hastalarda görülebilen, yaşamı riske atabilecek bir komplikasyondur. Ameliyat esnasında bacak damarlarında oluşan pıhtı koparak akciğerlere kadar gidebilir ve ciddi problemlere neden olabilir. Bunu önlemek için, hastaya ameliyat esnasında özel çoraplar giydirilir ve kan sulandırıcı ilaçlar başlanır; ameliyat sonrasında mümkün olduğunca erken yürümeye başlaması sağlanır.

Cilt veya doku kaybı: Cildin ve göbek deliğinin bazı yerinde canlılığını yitirmesi nadiren görülebilir. Genellikle ameliyattan sonra sigara içen hastalarda meydana gelir. Hastalarca ilk iki haftanın çok kritik olduğu unutulmamalıdır. Operasyon bir germe ameliyatı olduğu için, deri ve derialtı dokuya yük biner ve dolaşımı bozulabilir; ancak uygun tekniğin kullanılması ve doğru hasta seçimi yapılırsa bu bir sorun yaratmaz. Dolaşım bozulunca deri sertleşir, rengi siyahlaşır. Bu durumda uzun süre pansuman yapılması gerekebilir. Süreyi kısaltmanın yolu, küçük bir müdahaleyle ölü cildin temizlenmesidir.

Kötü yara iyileşmesi: Karın derisinin ameliyat sonrası aşırı gerginliğine, üst karın orta bölgesine uygulanan liposuctiona, dikiş hattındaki derinin kan dolaşımı zayıflığına bağlı olarak çürümesine bağlı, özellikle ameliyat döneminde sigara kullanan ve/veya kontrolsüz şeker hastalığı olan hastalarda dikişlerde açılmalar olabilir. Sorun hafif derecede ise, günlük yara bakımı ve pansumanlar ile halledilebilir. Ancak bu şekilde gecikmeyle iyileşen yaranın izi, beklenenden daha belirgin olacaktır. Dikişlerdeki açılmalar büyükse, yapılacak ilave bir cerrahi girişimle yara kenarları temizlenerek tekrar dikilir.

Kalıcı his kaybı: Genellikle göbek deliği ile yara izi altında, deride uyuşma ya da his azalması beklenmelidir. Bu his azalması zamanla ortadan kalksa da bazen kalıcı olabilir.

Asimetri: Ciddi asimetrilerde düzeltme ameliyatı gerekebilir.

Nadiren de olsa hasta, geçirilen cerrahi işlem sonrası arzuladığı sonuçlara ulaşamayabilir. Bu durumda ek cerrahi girişim gerekebilir.

Estetik karın germe ameliyatı, yüz güldürücü sonuçları ile hastanın kendine olan güvenini ve inancını arttırır. Bu ameliyatla, hamilelik veya aşırı kilo alıp verme sonucu oluşan karındaki deformasyonlar ortadan kaldırılır, daha estetik görünümlü, gergin ve sıkı, düz bir karın elde edilir.

Eğer uygun bir diyet ve sürekli egzersiz yapılırsa, sonuç uzun sürelidir. Ancak tümüyle ideal bir görünüme kavuşmayı veya tedavi gerektiren diğer sorunları ortadan kaldırmayı sağlayamaz.

Bu nedenle ameliyata karar vermeden önce beklentiler iyi tartılmalı, mükemmel bir görüntü beklenmemelidir. Unutulmamalıdır bu ameliyat, deformitelerin düzeltilmesi ve eski haline dönüştürülmeye çalışılması girişimidir. Ayrıca bir şişmanlık tedavisi değildir.

Abdominoplasti şişmanlık tedavisi değil, bir kontür düzeltme ameliyatıdır. VKı (Vücut kitle indeksi) 29-30 un üzerinde olan şişman hastalar, vücut şekillendirme ameliyatları için ideal adaylar değildir. şişman olan hasta öncelikle, planlı bir diyet ve egzersizle ideal kilosuna ulaşmalıdır.

Ancak çoğunda bunun için ne zaman ne de yeterli istek vardır. Bu tip hastada, ameliyatla ilgili riskleri azaltmak ve tatmin edici bir sonuç elde etmek amacıyla, iki aşamalı vücut şekillendirme ameliyatları diğer bir çözüm olabilir. Hastaya ilk aşamada agressif bir liposuction uygulanarak maksimum miktarda yağ alınır. Aradan 3-6 ay geçtikten sonra karın germe ameliyatı ile süreç tamamlanır.

VKİ (Vücut kitle indeksi) 40 ve üzeri olan bu hastalar morbid obez sınıfında olup, bu tarz ameliyatlar için uygun değillerdir. Obezite, estetik bir problemden çok ciddi bir sağlık sorunudur. Vücutta başta kalp, damar ve solunum sistemi olmak üzere birçok sistemi etkiler ve çeşitli metabolik bozukluklara temel hazırlar.

Öncelikle obezite tedavi edilmelidir. Bu tip hastaların kilo vermesinde bariatrik cerrahi (mide kelepçe) yöntemleri gerekli olabilir. Çeşitli yöntemlerle tedaviden iyi bir sonuç alınır ve normal kilo sınırına gelinirse, sarkmalara bağlı estetik problemler ortaya çıkar.

Obezite kaynaklı sağlık problemleri ortadan kalkmış olduğundan, bu durumda vücudun birçok bölgesinde olduğu gibi karın bölgesinde de estetik cerrahi çözümler devreye girebilir. Kilo vermeye dirençli obez hastalarda, sarkmış göbeğin ağırlığı fiziki durumu bozabilir. Bu gibi özel durumlarda, nadiren vücudun yükünü azaltmak amacıyla karın ameliyatlarının uygulanması gerekebilir.

Estetik karın germe ameliyatı geçirmiş olmak, daha sonra hamile kalmak için bir engel değildir. Yani karın germe estetiği olanlar da isterlerse daha sonra hamile kalabilirler, ancak yeni bir doğum sonrasında karında yeniden deformasyon olma ihtimalini göze almaları gerekir. Bu nedenle yakın bir gelecekte hamilelik düşünenlerin karın germe ameliyatını doğum sonrasına ertelemeleri daha uygundur.

Hamilelik sonrası karın bölgesi en erken altı ay, bazı kadınlarda ise oniki ayda toparlanabilir. Bu nedenle doğum sonrası karın germe ameliyatı yaptırmayı düşünen kadınların, doğumu takiben en az bir yıl beklemesi gereklidir. Bu süre sonunda, hamilelik dönemindeki hormonal aktivite de sonlanmış olacağı için metabolizma normal seyrine döner.

Karın germe ameliyatı genellikle 35 yaş üzeri olanlarda uygulanır. Sağlık problemi yoksa 55-60 yaşlarına kadar bu ameliyat gerçekleştirilebilir. Bu yaşlardaki kişilerde, zaman içinde sarkan karın derisinin düzeltilmesi için bu yöntem idealdir.

Karın derisi iyice gevşemiş ve öne doğru sarkmışsa; önemli ölçüde yağ dokusu ve çatlakları varsa; karındaki dokularının hacmi genişlemiş, karın öne fırlamış ve vücuda oranla büyümüşse; karın kasları gevşeyip araları açılmışsa; bu tip karın, estetik karın ameliyatından çok fayda görür.

 • Genel sağlık durumu iyi olanlar,
 • Göreceli olarak iyi bir vücut ölçüsüne sahip, ideal kilosuna yakın, kilo fazlalığı olmayan, ancak diyet veya egzersiz ile giderilemeyen fazlalık yağ dokusuna ve gevşek karın derisine sahip olanlar, (Vücut Kitle ındeksi hesaplaması, ideal kilonun saptanmasında basit ancak önemli bir yöntemdir. VKı= kilo(kg) / [boy(m)]X[boy(m)] olarak hesaplanır. Örneğin: 165 cm boyunda ve 75 kg ağırlığında bir kişinin vücut kitle indeksi: VKı=75/1.65X1.65 = 27.55 dir. VKı 20-25 arası değerler normal kilolu, 25-28 arası değerler kilolu olarak yorumlanmaktadır. Karın estetiği için müracaat eden hastaların sadece %20 si, VKı 20-25 arasında olan, ideal hasta grubunu oluştururlar. %80 i ise VKı 25-29 aralığında olan kilolu ya da VKı 30’un üzerinde olan obez hastalardır.)
 • Zayıf ama karın derisi sarkık ve çatlak olanlar,
 • Fazla sayıda doğum yapmış, karın bölgesi sarkmış ve çatlaklar oluşmuş, karın kasları zayıflamış kadınlar,
 • Gelecekte doğum yapmayı düşünmeyen kadınlar,
 • Hamileliklerinden sonra en az 6 tercihan 12 ayı geçmiş kadınlar,
 • Karın bölgesinde daha önce ameliyat geçirmeyenler,
 • Ameliyat izini kabullenecek, beklentileri gerçeğe uyumlu olanlar
 • Kilo fazlalığı olsa da aşırı şişman olmayan, VKı 25-28 aralığında olanlar
 • Sigara kullanıyor olsa da, operasyondan 4 hafta öncesi ve sonrası sigara kullanmayacak olanlar, (Sigara operasyonun tüm aşamalarında zararlıdır. Oksijen ihtiyacının en yüksek olduğu ameliyat yarasının iyileşmesi esnasında, ameliyat bölgesindeki kan dolaşımının azalmasına yol açar. Bu durum yaranın iyileşmesini olumsuz yönde etkiler.)
 • Önceki karın ameliyatının izi problem yaratmayacak olanlar,
 • Karnında sarkma olmadan, ciddi şişmanlık (obezite) problemi olan, VKı 30 un üzerinde olanlar,
 • Diyet yaparak fazla miktarda kilo kaybetmeyi düşünenlerde, fazla kilolarını kaybedinceye kadar, (çünkü hedeflenen kiloya ulaşıldığında karın daha da sarkmış olabilir.)
 • Ameliyat olmaya engel ciddi bir hastalığı bulunanlar,
 • Fazla miktarda sigara içen ve bundan vazgeçemeyecek olanlar, (aşırı sigara içen ve/veya yüksek açlık kan şekeriyle seyreden kontrol dışı diyabet hastalığı olan olgularda, bu tür operasyonlar sonrasında yara iyileşmesinde gecikmeler ve derinin beslenme bozukluğuna bağlı lokal cilt kayıpları olabilir.)
 • Kontrol dışı diabet hastalığı olanlar,
 • Yakın zamanda hamile kalmayı planlayan kadınlar,
 • Ameliyat izlerini kabullenmeyen, gerçek ötesi beklenti içinde olanlar,
 • Estetik karın germe ameliyatına engel, geçirilmiş karın ameliyatı olanlar, (Fıtık, mide, karaciğer, safra kesesi, dalak, pankreas veya bağırsaklarla ilgili operasyonlar sonrasında, özellikle göbek üstünde değişik boyutta izler kalır. Ameliyat izleri, karın derisinin kanlanmasını sağlayan damar ağının bütünlüğünü bozar. Bu iz, göbek deliğinin altında ise önemli değildir, çünkü bu bölge karın germe sırasında çıkarılacaktır. ız göbek deliğinin üst seviyesinde kalıyorsa, karın germe ameliyatı için sakıncalı olabilir. ızin doğrultusu, uzunluğu ve tahmini derinliği önemlidir)
 • Ciddi hastalığı, kronik rahatsızlığı olanlar,
 • - Op. Dr. Can İşler | Nişantaşı | Viyana

  Ameliyatın Karnesi

  İstanbul’da kalınması gereken süre: 5-6 gün

  Ameliyat öncesi hazırlık: İki gün yumuşak sulu gıda ile diyet ve barsak temizleyici ilaçlar, ameliyat günü bağırsak temizliği (lavman).

  Ameliyatın yapıldığı yer: Bir hastane ameliyathanesi

  Anestezi şekli: Genel anestezi, lokal anestezi ve sedasyon veya epidural anestezi

  Ameliyat süresi: 2-5 saat

  Hastanede yatış süresi: 1-2 gece

  Dren: Drenler 3-5 gün sonra alınır.

  Ameliyat sonrası: İlk bir hafta ‘cenin’ pozisyonunda veya sırtüstü, sırt ve bacaklar yükseltilerek yatılmalıdır. Ayağa kalkınca belden öne eğik, yere 60-90 derece açıyla yürünmelidir.

  Şişme, morarma: Orta derecede, bir hafta kadar sürer.

  Pansuman: 7. günde tamamen çıkarılır.

  Dikişler: Göbek etrafındaki dikişiler 15.-20. günde alınır. Alınması gereken başka dikiş yoktur.

  Korse: 1. haftadan itibaren karın korsesi giyilir ve en az 1,5-2 ay kullanılır.

  İşe ve günlük hayata dönüş: En erken 7-10 gün sonra

  Spor: 3. haftada hafif egzersiz ve yürüyüşler, 6. haftada jogging, pilates, 2. ayda tüm spor ve aktiviteler

  Son şekil: 3-6 ay sonra

  Sonuçların kalıcılığı: Sonuçlar kalıcıdır. Hamilelik, kilo alma, yaşlanma kalıcılığı olumsuz yönde
  etkileyebilir.

  Biz Sizi Arayalım

  Yurtdışında mısınız?

  Eğer Avusturya, İsviçre veya Almanya’da yaşıyorsanız
  buradan randevu alabilirsiniz.

  Viyana, Basel ve Zürich’te
  Estetik Ameliyatlar

  Yurt dışı denklik diplomalarım (Almanya, Avusturya, İsviçre) ve ikinci Avusturya vatandaşlığım sayesinde hastalarımı Viyana’daki kliniğimde de kabul etmekteyim. Her ay düzenli olarak Viyana, Basel ve Zürich seyahatlerim ile hastalarımın ameliyat ve medikal estetik uygulamaları sonrası kontrollerini  yapmaktayım. İyi derecede Almanca bildiğim için Türkçe’ye hakim olmayan hastalarımla gayet iyi iletişim kurabilmekteyim.

  Eğer Viyana’da, Basel’da veya Zürich’te yaşıyorsanız, estetik ameliyatlarınızı dilerseniz İstanbul’da da olabilirsiniz. Ameliyat sonrası sürecinizi bizzat Viyana’daki kliniğimde takip ediyor ve sağlıklı bir post-op dönemi geçirmenizi sağlıyorum.

  Tüm estetik ameliyat ve uygulamalarınız için aşağıdaki randevu oluştur butonu ile benimle iletişime geçebilirsiniz.

  En kısa sürede tanışmak dileği ile…

  - Op. Dr. Can İşler | Nişantaşı | Viyana

  Op. Dr. Can İşler. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı & Genel Cerrahi Uzmanı 2020.
  İstanbul, Viyana, Basel ve Zürich'te esetik ameliyat ve uygulamalar.
  Bu web sitesindeki içerikler tamamen toplumu bilgilendirme amaçlıdır. Doktor kontrolünün ve muayenesinin yerini tutamaz.
  Bu sitedeki bilgilerin hekim kontrolü olmaksızın uygulanması durumunda oluşabilecek her tür şikayet ve durumdan Op. Dr. Can İşler sorumlu tutulamaz. En doğru teşhis için lütfen doktorunuza başvurunuz.
  Gizlilik Politikası | Çerez Politikası
  Web Tasarım: Simple