İstanbul Randevu | Viyana Randevu
İstanbul: +90 533 816 61 98 | Viyana: +43 699 13 14 15 30 | English
Estetik Blog - Op. Dr. Can İşler

Meme Estetiği ve Silikon Meme Protezi

Meme Estetiği ve Meme Büyütme Ameliyatı

Breast-augmentation-miami

A.B.D.’de geçtiğimiz 25 yılda, yazılı ve görsel basın, avukatlar, çeşitli sosyal gruplar ve FDA (Food and Drug Administration-Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) aracılığı ile silikon meme protezine karşı bir kampanya başlatılmış ve özellikle silikon jel meme protezinin birtakım bağ dokusu hastalıklarına (konnektif doku hastalığı), romatizmal hastalıklara ve meme kanserine neden olduğu; süt veren annelerde ise zararlı olduğu ileri sürüldü.

FDA (Amerika’da insanlarda tedavi amaçlı olarak kullanılan ilaçları, protezleri, cihazları tedaviye uygunluk açısından değerlendirip onaylayan kuruluş) bu söylentiler nedeniyle 1992 yılında, silikon dolgulu meme protezinin kullanılmasını, meme rekonstrüksiyonu ve uzun dönemli klinik çalışmalara katılan az sayıda meme büyütme hastaları dışında yasakladı, sadece izotonik serum dolgulu meme protezi kullanımına izin verdi.

Son 50 yıl içinde silikon ve silikon içeren çeşitli protezler hakkında 2000 den fazla çalışma yayınlanmıştır. Ancak bahsedilen zararların hiçbiri, yapılan çalışmalarla bilimsel olarak kanıtlanmamış, bu ilişkilerin var olmadığını birçok kez gösterilmiştir. 1995 yılında Kanada’da 11.000 hasta üzerinde yapılan ve bugüne dek yapılmış en fazla hasta sayısına sahip bir araştırmada; meme büyütme ameliyatı uygulanmış hastalardaki meme kanseri görülme oranı, meme protezi olmayan hastalarla karşılaştırılmış ve sonuçta meme büyütme ameliyatı uygulanan hastalardaki meme kanseri görülme sıklığında genel nüfusa oranla istatistiksel olarak belirgin fark olmadığı saptanmıştır. 1999 yılında, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi Tıp Enstitüsü tarafından yapılan 2 yıllık bir araştırmada, silikon jel meme protezi ile meme kanseri ve romatizmal ve bağ dokusu hastalıkları arasında hiçbir ilişki bulunmadığı, meme protezinin anne karnındaki ve meme emen bebek için bir tehlike oluşturmadığı sonucuna varılmıştır. Amerika’da yapılan çok merkezli başka bir çalışmada (5000 meme protezi olan, 5000 meme protezi olmayan kişi), son 20 yıl içinde meme protezi taşıyanlarda meme kanseri görülme oranı, meme protezi olmayanlara göre daha düşük çıkmıştır.

FDA, silikon jel içeren meme protezinin kanser yapıp yapmadığına dair yıllarca üniversite hastanelerinden veri toplamış ve nihayet 17.Kasım.2006 tarihinde, silikon jel dolu meme protezlerinin kullanımına tekrar onay vermiştir.

Silikon Meme Protezi Otoimmun Hastalıklarına Neden Olur mu?

1988 yılında meme protezi bulunan bir hastada skleroderma teşhis edilmesi ile, silikon protezin otoimmün hastalıklarla bir ilişkisi olup olmadığı sorusunu gündeme gelmiştir. Daha sonra silikon meme protezi olan bazı kadınlarda, belirtileri otoimmün sistem hastalıklarından sistemik lupus eritemotozusa, romatoid artrite, sklerodermaya veya artrit benzeri durumlara benzer hastalıklar bildirilmiştir.

Ancak bugüne kadar, silikon jel ya da serum ile dolu silikon meme protezi olan kadınlarda bu hastalıkların artış riskine ilişkin bilimsel bir delil bulunamamıştır. Daha önceden bağ dokusu hastalığı olanlarda, silikon meme protezinin hastalık üzerine etkisi bilinmemektedir.

Meme protezli hastalarda, anti-silikon antikorlarla hastalık arasında bir ilişki kanıtlanamamıştır. Meme protezinin ve doku kapsülünün çıkarılmasının, otoimmün hastalığın önlenmesi ya da gidişinin etkilenmesi açısından ilişkili olduğuna dair de yeterli bilgi yoktur.

Sütyen Bedeni ne Demektir, Meme Büyütme Ameliyatıyla Değişen nedir?

Meme büyütme ameliyatını planlarken, mevcut sutyen ve meme büyüklüğünüzü ve ameliyat sonrası beklentinizi rakamsal olarak tespit etmek önemlidir. Sutyen bedeni 2 değerden oluşur; beden ölçüsü ve cup ölçüsü (cup size). Beden ölçüsü göğüs kafesinin çevresini, cup ölçüsü ise memenin büyüklüğünü gösterir. Beden ölçüsü rakamlarla (75, 80, 85 vb.), cup ölçüsü harflerle (A, B, C, D, DD) belirtilir. A harfi, aynı beden ölçüsündeki sutyen için en küçük meme büyüklüğünü, DD ise en büyük meme büyüklüğünü ifade eder.

Meme büyütme ameliyatı, kadının göğüs kafesi çevresini değiştirmez, memenin büyüklüğünü değiştirir. Dolayısıyla ameliyat sonrası sutyen numarası aynı kalır, cup ölçüsü ise artar. Örneğin göğüs çevresini gösteren sutyen numarası 80 ise yine 80 kalır; meme büyüklüğünü gösteren cup ölçüsü A ise B, C veya D olur.

(Visited 516 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.