Alloplastik Göğüs Onarımı Hakkında

 

Göğüs protezi ile onarım neden tercih edilir?

Göğüs protezi ile onarım, ameliyatın güvenli, daha kolay ve kısa süreli olması gibi nedenlerle tercih edilir.

Göğüs protezi nedir, çeşitleri nelerdir?

Göğüs protezi, birkaç milimetre kalınlığında silikondan yapılmış dış kılıfı olan bir torbadır. Şekillerine göre yuvarlak (round) ve anatomik (damla); içinde bulundurdukları maddeye göre serum fizyolojikli (saline-filled) ve silikonlu; yüzey özelliklerine göre düz (smooth) ve pürtüklü (textured); yüksekliklerine göre ise yüksek (high), orta (moderate) ve düşük (low) profilli protezler olarak adlandırılırlar. Bir de doldurma sistemine göre geçici veya kalıcı olabilen ekspander göğüs protezleri vardır.
Randevu ve iletişim bilgilerimiz

Hangi hastalara protez ile göğüs onarımı uygulanır?

Göğüs protezi daha çok estetik meme cerrahisinde (meme büyütme) kullanılmaktadır. Meme onarımı (rekonstrüksiyon) amacıyla sadece implant kullanımı; daha çok kendi dokusunun kullanılamadığı, uzun süren cerrahi yöntemleri tolere edemeyen, sırtında veya karnında ameliyat yapılmasını istemeyen, deri kaybı fazla olmayan, meme dokusu alanı kötü izli (skar) veya enfekte olmayan, meme veya göğüs duvarına radyoterapi almamış, koruyucu (profilaktik) mastektomi yapılmış, iki taraflı meme onarımı planlanan, simetriyi sağlamak için diğer memenin cerrahisine izin vermiş hastalarda uygulanır. Küçük ve orta hacimli, fazla sarkık olmayan memesi olan kadında daha iyi kozmetik sonuç sağlanır. Büyük memesi olan hastada ise meme protezi, otojen doku ile yapılan meme onarımına ilave olarak kullanılabilir.

Hangi hastalara protez ile göğüs onarımı uygulanmaz?

Göğüs duvarına radyoterapi uygulanmış veya operasyon sonrası radyoterapi uygulanma olasılığı yüksek olan hastalara protez ile meme onarımı uygun bir seçenek değildir. Yine de meme protezi ile onarım yapılmış bir hastada daha sonra radyoterapi uygulanması gerekirse, protezin metal parça içermemesi gerekir. Meme protezi metal parça içerirse, çevredeki doku radyasyondan daha fazla etkilenir ve gereksiz doku harabiyetine yol açar.

Göğüs protezi ile göğüs onarımı yöntemleri nelerdir?

Göğüs protezi ile göğüs onarımı iki şekilde yapılır:

  • 1. Eş zamanlı tek aşamalı meme rekonstrüksiyonu: Kanser nedeniyle meme dokusu çıkarıldıktan (mastektomi) hemen sonra aynı ameliyatta standart veya şişirilebilir meme protezi yerleştirilir.
  • 2. Gecikmiş iki aşamalı meme rekonstrüksiyonu: Kanser nedeniyle meme dokusu ile birlikte 7-8 cm.lik deri de çıkarılırsa, aynı ameliyatta önce doku genişletici yerleştirilir. Birkaç ay sonra doku genişletici çıkarılarak yerine meme protezi yerleştirilir

Göğüs protezi ile eş zamanlı tek aşamalı göğüs rekonstrüksiyonu hangi durumlarda uygulanır?

Eş zamanlı tek aşamalı göğüs rekonstrüksiyonu, kanser nedeniyle memenin alınmasından sonra geriye yeteri kadar kalınlıkta ve gevşeklikte doku (deri ve kas) kalmışsa uygulanır.

Göğüs protezi ile eş zamanlı tek aşamalı göğüs rekonstrüksiyonu nasıl uygulanır?

Öncelikle hastanın derisinin kalınlığı, göğüs çevresi, meme tabanı çapı, diğer memenin şekli ve büyüklüğüne göre meme protezi tespit edilir. Daha sonra dikkatli bir değerlendirme ile meme altı kıvrımı (inframammarian sulkus), hasta oturur pozisyonda iken, diğer meme altı kıvrımına göre belirlenir. Eş zamanlı tek aşamalı meme rekonstrüksiyonu, sağlam memenin büyüklüğüne göre bazen sabit hacimli hazır silikon meme protezi, bazen de içine serum fizyolojik verilerek sonradan şişirilebilen silikon meme protezi ile uygulanır.
Sabit hacimli hazır silikon protez, sağlam memesi küçük ve orta hacimli olan hastada, meme cildinin korunduğu deri koruyucu mastektomide ve meme başının da korunduğu subkutan mastektomide tercih edilir. Bu işlem sınırlı sayıda hasta için uygundur. Silikon jel içeren meme protezi göğüs ön duvarı kaslarının altına yerleştirilir.
Sağlam memesi büyük ve sarkık olan ve bu memeye dikleştirme veya küçültme gibi herhangi bir müdahale istemeyen hasta içinse, yerleştirildikten sonra şişirilen meme protezi uygundur. Aslında kalıcı bir doku genişletici olan bu proteze Becker implantı denir. Bu tip protez, belli bir hacim verilerek göğüs ön duvarı kaslarının altına yerleştirilir ve sağlam memenin büyüklüğüne kavuşuncaya dek yaklaşık 5-6 ay şişirilir. Dokunun genişlemesi sonucu her iki memede simetri sağlanınca, protezi serum fizyolojikle şişirme işlemi sona erdirilir. Becker implantı yerine, iç kısmında serum fizyolojik ile şişirilebilen bir boşluğu ve dış lümeninde silikon jel bulunan çift lümenli meme protezi de kullanılabilir.

Göğüs protezi ile gecikmiş iki aşamalı göğüs rekonstrüksiyonu hangi durumlarda uygulanır?

Memenin alınmasından (mastektomi) sonraki doku eksikliği 7-8 cm. ise ve göğüs duvarındaki mevcut doku kalitesi uygunsa seçilebilecek bir yöntemdir.

Göğüs protezi ile gecikmiş iki aşamalı göğüs rekonstrüksiyonu nasıl uygulanır?

Bu prosedür mastektomiyle aynı anda veya mastektomiden daha sonra yapılabilir. İlk aşamada doku genişletici, ikinci aşamada silikon meme protezi yerleştirilir. Doku genişletici ve silikon meme protezi ile rekonstrüksiyon sık kullanılan bir tekniktir.

Doku genişletici (tissue expander) nedir, nasıl uygulanır?

Doku genişletici, belirli bir bölgede doku altına yerleştirilen, bir valf sistemi ile şişirilebilen bir protezdir. Silikondan imal edilmiş, çeşitli şekil ve ölçüde, balon şeklinde bir malzemedir. Bu malzeme esasında içine serum fizyolojik (tuzlu su) verilerek şişirilen kapalı devre bir doku genişletici düzenektir. Bu kapalı düzeneğin bir ucunda, şişirmek için sert küçük bir silikon giriş kapısı, diğer ucunda da silikon bir balon vardır. Amaç, mevcut dokuları genişletmek suretiyle onlardan yararlanmaktır. Uygun şekil ve büyüklükteki doku genişletici gerekli olan bölgeye, ameliyat ile deri altına yerleştirilir. Daha sonra 3-4 gün ara ile giriş kapısından bir enjektör aracılığıyla içine bir miktar serum fizyolojik verilir. Doku genişletici serum fizyolojik ile şişirildikçe içeride dolgunluk oluşturur, üzerindeki deri de genişler. Bu olay hamilelik sırasında karnın şişmesine benzer. Şişirme ölçüsü, doku genişleticinin büyüklüğüne göre düzenlenir ve ortalama 1-3 ay sürer. Bu süre, her şişirmede verilen serum fizyolojik miktarına ve doku genişleticinin hacmine bağlıdır. Doku genişletici tam olarak şiştiğinde, doku istenilen genişliğe ulaşmış olur.

Göğüs onarımında doku genişleticilerin yeri nedir?

Modern doku genişleticilerinin uygulanması 1982’de Dr. C. Radovan tarafından başlatılmıştır. Meme onarımında doku genişleticiler, kalıcı protezin yerleştirilmesinden veya hastanın kendi kas dokusu ile onarım yapılmasından önce, memenin şeklinde bir boşluk oluşturmak ve üzerindeki deriye elastikiyet kazandırmak amacıyla kullanılırlar.
Meme kanseri nedeniyle genel cerrah memeyi, üzerindeki derisiyle beraber alabilir. Bu şekilde yassı ve gergin hale gelen göğüste meme onarımı, hem memenin kendisinin, hem de üzerindeki derinin yerine konulması ile sağlanabilir. Doku genişletici (tissue expander) memenin alınmasından (mastektomi) sonra 7-8 cm.lik doku eksikliği oluşursa ve göğüs duvarındaki mevcut doku kalitesi uygunsa seçilebilecek bir yöntemdir.

Hangi hastalar doku genişletici uygulanmasına adaydır?

Mastektomi geçirmiş hastaların neredeyse tümü doku genişletici uygulanmasına adaydır, ancak en iyi sonuçlar orta büyüklükte (500 gr veya daha az) minimal pitozlu memesi olan ve göğüs duvarında sağlıklı yumuşak doku örtüsü olan hastalarda sağlanabilir. Büyük veya belirgin pitozlu memesi olan hastalarda doku genişletici uygulamasında tatminkar sonuçlara ulaşabilmek için, diğer memede simetriyi sağlayacak ek işlemler gerekecektir.

Hangi hastalara doku genişletici uygulanmaz?

İnce cilde sahip, mastektomi defektinin deri grefti ile onarıldığı, daha önceden radyoterapi almış veya tedavilerinin parçası olarak radyoterapi alacak hastalarda doku genişletici uygulanmaz.
Randevu ve iletişim bilgilerimiz
(Visited 17 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.